Członkowie Zarządu i Prokurenci

Członkowie zarządu są wieloletnimi pracownikami firmy.

W ramach wykupu menedżerskiego stali się również udziałowcami S+B Gruppe AG. Jako wspólnicy zarządzający firmą zapewniają krótko- i średnioterminowy sukces operacyjny, ale także gwarantują zrównoważone, ekonomiczne działanie i wzmocnienie merytoryczne.

Członkowie zarządu

 • Franz Paul Bauer

  Franz Paul Bauer

  Dyrektor Zarządzający CEE (Europa Środkowo-Wschodnia)

 • Wolfdieter Jarisch

  Wolfdieter Jarisch

  Dyrektor Zarządzający AT (Austria)

 • Wolfgang Eder

  Wolfgang Eder

  Księgowość, controlling

 • Edmund Völker

  Edmund Völker

  Finanse, controlling

Prokurenci

 • Johannes Bauer

  Johannes Bauer

  Prokurent S+B Gruppe AG

 • Oliver Zaininger

  Oliver Zaininger

  Akwizycja i Dewelopment AT & Prokura S+B Gruppe AG

Sekretarz Generalny

Z pasją!

Poznaj cały nasz zespół!

Podstawą sukcesu naszej firmy jest rodzina S+B, zespół kompetentnych pracowników, który pracują wspólnie od wielu lat.
Płaska struktura organizacyjna, pełne pasji zaangażowanie, a przede wszystkim wkładanie w pracę serca stanowią podstawę naszych działań.