HISTORIE
SPOLEČNOSTI

35 let skupiny S + B

Výhled do budoucnosti, milníky společnosti a historická cesta časem.

 

VÝHLED

 • Pobočky
  Skupina S + B upevnila svoji přítomnost ve Vídni, Praze, Bukurešti a Varšavě a v těchto lokalitách bude působit i nadále. Nové trhy neustále sledujeme a vyhodnocujeme, ale v krátkodobém výhledu se nepočítá s otevíráním dalších poboček.
 • Hlavní zaměření
  Kanceláře - výstavba kanceláří, které se přizpůsobují měnícím se požadavkům a nabízejí flexibilní řešení pro nové způsoby práce.

  Bydlení - výstavba příjemného a kvalitního bydlení zůstává v centru pozornosti, zejména ve Vídni.

  Projekty zaměřené na technologie - budeme i nadále rozšiřovat svou roli průkopníka v této oblasti.
 • Struktura společníků
  Vstup na burzu neplánujeme.

SOUČASNOST

 • Struktura společnosti
  Dnes je skupina S + B akciovou společností s přibližně 65 dceřinými a jim podřízenými společnostmi.
 • Zaměstnanci
  Skupina S + B v současné době zaměstnává ve svých čtyřech pobočkách přibližně 130 osob. Počet zaměstnanců zůstává stabilní, protože od založení společnosti nedošlo téměř k žádné fluktuaci.
 • Objem projektů skupiny S + B
  již realizováno přibližně 3,4 miliardy eur,
  v současné době ve fázi přípravy přibližně 3,2 miliardy eur

 

 

TREND POSLEDNÍCH LET

 • Projekty se zvětšují
  Projekty výškových budov v D-City ve Vídni a Widok Towers ve Varšavě se skupina S + B etablovala jako „velký hráč“ v nejvyšší třídě projektového developmentu.
 • Investoři nakupují dříve
  Úspěch skupiny S + B je přitažlivý, a proto se stále více investorů rozhoduje zapojit se již do raných fází vývoje projektu.

2020

 • Noví prokuristé
  Johannes Bauer a Oliver Zaininger, oba dlouhodobí zaměstnanci skupiny S + B, jsou jmenováni prokuristy.

2019

 • Představenstvo a dozorčí rada reorganizovány
  Kromě členů Franze Paula Bauera a Wolfdietera Jarischa jsou do představenstva jmenováni i Wolfgang Eder a Edmund Völker.

  Dozorčí radu nyní tvoří Alfred Michael Beck jako předseda dozorčí rady, Reinhard Schertler jako místopředseda dozorčí rady a Michael Grahammer a Christof Papousek.

2018

 • Změny ve struktuře společníků
  Zvýšení podílů menšinových společníků.
  Přehled našich společníků naleznete zde.

2014

 • Úmrtí Güntera Schertlera
   
 • Změny ve struktuře společníků
  druhý manažerský odkup

2013

 • První platinová certifikace LEED
  S GreenWorx dosáhla skupina S + B mimořádného milníku.Budova získala nejvyšší certifikaci v hodnocení udržitelnosti - LEED Platinum.
  V následujících letech bylo dalších pět projektů oceněno certifikátem LEED Platinum a dva projekty certifikátem LEED Gold.

 

2008

 • Transformace
  Z mateřské společnosti se stává akciová společnost, dnešní S + B Gruppe AG.
   
 • Změny ve struktuře společníků
 • První manažerský odkup
   
 • Růst struktury společnosti
  V této době 40 až 50 dceřiných a jim podřízených společností
   
 • Zaměstnanci
  Ve čtyřech pobočkách skupiny S + B je již zaměstnáno více než 100 osob!  

2007

 • Nová pobočka
  Skupina S + B otevírá pobočku ve Varšavě.
   
 • 2006–2010: první kancelářský projekt ve Varšavě a první LEED
  Projektem Zebra Tower se skupině S + B podařil velmi úspěšného prvního projektu ve Varšavě.
  Pro vysokopodlažní kancelářskou budovu byla získána první certifikace LEED Gold v historii společnosti.

2005

 • Nový přírůstek do rodiny S + B
  Wolfgang Eder, dnes člen představenstva, od nynějška radí skupině S + B v daňových záležitostech.

2004

 • Objem projektů skupiny S + B
  do současné doby 2,3 miliardy eur
   
 • Nová pobočka
  V Bukurešti otevíráme pobočku skupiny S + B.
   
 • 2005–2009: první kancelářský projekt v Bukurešti
  právě otevřeno a rovnou do práce na projektu v Jean Texier Av. 3, 1. obvod, Bukurešť

1995

 • Změny ve struktuře společníků
  Günter Schertler a Alfred Michael Beck drží všechny obchodní podíly ve společnosti.
 • Objem projektů skupiny S + B
  do současné doby 1 miliarda eur

1994

 • Přírůstek do rodiny S + B
  Edmund Völker, dnes člen představenstva, bude nejprve působit v pražské pobočce a později převezme řízení financování a controllingu za skupinu S + B.
  Do společnosti nastupuje Christian Böhm, který se později stane na několik let členem dozorčí rady a společníkem a nyní je generálním tajemníkem.

 

1992

 • Přírůstek do rodiny S + B
  Wolfdieter Jarisch, který je v roce 2008 jmenován do představenstva , se stává členem rodiny S + B a přebírá vedení společnosti ve Vídni.

 

S+B Gruppe AG

1989

 • První projekt ve Vídni
  První projekt je dokončen v roce 1989 ve Vídni 3, Rennweg 46–50.

1988

 • Nová pobočka
  V Praze se otevírá pobočka skupiny S + B.
   
 • Zaměstnanci
  Skupina S + B již zaměstnává 40 lidí, z nichž mnozí jsou dodne nedílnou součástí rodiny S + B!

1986

 • Založení společnosti
  Společnost je založena ve e Vídni, v Palais des Beaux Arts, v současném sídle , j (v té době pod názvem Plan&Bau). S 15 zaměstnanci začíná úspěšná historie skupiny S + B.

  Franz Paul Bauer, který je v roce 2008 jmenován členem představenstva, je přímo uprostřed dění. Pod jeho vedením jsou zřízeny pobočky v Berlíně, Mnichově a také v Praze, Bukurešti a Varšavě.
 • První projekty
  Vv domovském sídle ve Vídni společnost kupuje první nemovitosti.

 

1985

 • První partnerství
  Vorarlberská stavební společnost I + R Schertler a vídeňští architekti Marschalek - Ladstätter - Beck vyvíjejí první společný stavební projekt pod vedením Alfreda Michaela Becka a Güntera Schertlera.
S+B Gruppe AG