Christian Böhm

Christian Böhm


Development je pravděpodobně jedním z nejsložitějších hospodářských odvětví, ale je zřejmé, že jsme vždy zvládli t napětí v tomto sektoru velmi dobře. Vysoké objemy investic, závislost na úspěších jednotlivých projektů, politický vliv vzhledem k ekonomickému významu velkých projektů - ano, příležitost a riziko jdou vždy ruku v ruce.

Vnímáme se především jako technicky a inovativně zaměřená společnost. Spekulativní činnosti jsou nám cizí. Nicméně, zejména v našem odvětví je zásadním faktorem souhra technologií a obchodních a právních znalostí.

Různými hospodářskými turbulencemi posledních let a desetiletích jsme prošli bez úhony a dokonce posíleni.

Náš úspěch je v konečném důsledku založen na dlouhými léty sehraném týmu, který je neustále obnovován mladými zaměstnanci. Zdá se, že majitelé a manažeři toho v tomto ohledu udělali hodně správně, protože ve společnosti máme de facto nulovou fluktuaci.

Práce pro S + B je radost! Abychom parafrázovali staré buddhistické přísloví: „Ať se cvičení daří i nadále".