Wolfdieter Jarisch

Wolfdieter Jarisch

Dyrektor zarządzający AT (Austria)

Po prawie 30 latach przynależności do rodziny S+B jestem wdzięczny za przyjęcie mnie jakiś czas temu do grona akcjonariuszy. Moim celem jest wspieranie firmy S+B innowacyjnymi pomysłami w celu osiągania kolejnych sukcesów i odkrywania nowych nisz.
Szczególnie ważne dla mnie jest to, że nasz zespół kontroluje wszystkie fazy projektu: zakup, projektowanie, zarządzanie budową, marketing i sprzedaż – każdy z tych obszarów stanowi ważny, kluczowy czynnik w udanym zarządzaniu projektem i jest w zakresie kompetencji doświadczonych pracowników naszej firmy.
Dzięki temu możemy wdrożyć z André Hellerem nasze wizje

  • rozbudowy dzielnicy D-City,
  • najwyższego budynku mieszkalnego w Austrii DANUBEFLATS,
  • jednego z największych akademików w Austrii w DC 3,
  • innowacyjnego miasta przyszłości am Rennweg lub
  • niepowtarzalnego kompleksu mieszkaniowego.