Reinhard Schertler

Reinhard Schertler

Akcjonariusz i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Działalność deweloperską rozumiemy jako złożoną kwestię projektowania, zarządzania budową, sprzedaży i komercjalizacji. To kompleksowe podejście wyróżnia S+B na tle innych deweloperów, którzy w większości skupiają się albo na procesie budowlanym albo na aspekcie prawno-finansowym.

Nasz zespół tworzą specjaliści z branży budowlanej, projektanci i urbaniści oraz biznesmeni i wspierający ich prawnicy, którzy z dużym zaangażowaniem i doświadczeniem konsekwentnie realizują wszystkie projekty od analizy lokalizacji po budowę i wprowadzenie nieruchomości na rynek.

Udane projekty mogą powstać tylko dzięki tej synergii. Efekty potwierdzają słuszność naszego podejścia.