Centralnie położony, jesteś
wszędzie w najkrótszym czasie

Planowany obecnie budynek mieszkalno-biurowy jest centralnie położony w nowym obszarze zabudowy miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się główny dworzec kolejowy w Wiedniu oraz sklepy przy ulicy Favoritenstraße.

Pomyślnie zakończone podprojekty

BUWOG Wohnimmobilien
 

Powierzchnia użytkowa netto wynosząca
ok. 10.500 m2 , została sprzedana do BUWOG w 2019 roku.

Projekt ten jest obecnie w fazie planowania.

Gemeinnützige Bauvereinigung
Wohnungseigentum GmbH

Powierzchnia użytkowa netto wynosząca ok. 9.500 m2 , został sprzedany w 2020 roku stowarzyszeniu budowlanemu non-profit.

Projekt ten jest obecnie w fazie planowania.

Tutaj możesz zobaczyć lokalizację projektu