Michael Grahammer

Michael Grahammer

Członek Rady Nadzorczej

Branża nieruchomości w „polityce zero interest rate” jest obecnie bardzo ciekawą alternatywą dla produktów finansowych dla inwestorów.
Z drugiej strony finansowanie firmy i projektów jest w tej branży istotnym zadaniem ze względu na kapitałochłonność.
Dzięki wieloletniej działalności zarządczej w bankowości oraz jako partnera w obszarze corporate finance w BDO mogę korzystać z bogatego doświadczenia, zwłaszcza w sektorze nieruchomości, a także z gęstej sieci ekspertów w tym sektorze.
Na jakość podejmowania decyzji istotny wpływ ma różnorodność opinii i pochodzenie poszczególnych osób. Mając to na uwadze, jestem przekonany, że wniosę tutaj cenny wkład w dalsze pomnażanie sukcesu S+B Gruppe.