Günther Schertler

Günther Schertler

Akcjonariusz

Mówi się, że mieszkańcy Vorarlberg są bardziej konserwatywni w sprawach biznesowych. Ale my po prostu uwielbiamy przejrzyste oraz ustrukturyzowane procesy i koncentrujemy się na modelach biznesowych, które znamy i rozumiemy.

Jako główni akcjonariusze tej Grupy staramy się realizować ten sposób myślenia w inwestycjach, w których S+B Gruppe odgrywa istotną rolę.

Ponieważ jesteśmy mocno zaangażowani w działalność budowlaną z i+R Gruppe GmbH na naszym rodzimym rynku obejmującym Niemcy, Austrię i Szwajcarię, bardzo ważny jest dla nas rozwój działalności w branży nieruchomości S+B Gruppe. Oprócz rynku wiedeńskiego fascynująca jest również działalność S+B na wschodzących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Osobiście jestem w stałym kontakcie z S+B poprzez moje wsparcie przy zarządzaniu projektami wiedeńskimi.