Wolfgang Eder

Wolfgang Eder

Księgowość, controlling

Ciągły rozwój średniej wielkości firmy z branży nieruchomości w dynamicznym środowisku jest dużym wyzwaniem, szczególnie ze względu na duże wolumeny inwestycji, skomplikowane ramy prawne i dobrze rozwinięte cykle rynkowe. Z pasją realizujemy życzenia i wymagania naszych klientów, wspólnie szukamy kreatywnych rozwiązań i z wytrwałością realizujemy wspólne przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości. W naszym wspólnym interesie staramy się wykorzystać dobre szanse na rynku i ograniczyć ryzyko przy przygotowaniu, projektowaniu, budowie i leasingu dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. 

Kwalifikacje i dalsze szkolenia naszych pracowników są dla nas również niezmiernie istotne, dlatego wspieramy ich poprzez kursy i oferty pracy w niepełnym wymiarze godzin. Poprzez ukierunkowane raportowanie wewnętrzne podczas poszczególnych etapów realizacji nieruchomości staramy się na bieżąco informować wszystkich wewnętrznych uczestników projektu i naszych partnerów o stanie zaawansowania i planowanych krokach. Centralnym instrumentem zewnętrznej sprawozdawczości dla naszych interesariuszy jest, oprócz planowania finansowego projektów, skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF, które podlega również audytowi od 31 grudnia 2019 r. ze względu na rozwój wielkości firmy a także umożliwia naszym partnerom projektowym i finansującym dobry przegląd sytuacji finansowej i rozwoju koncernu S+B. Zaufanie naszych klientów i partnerów jest naszym największym dobrem, dlatego chcemy postępować odpowiedzialnie i działać ekologicznie.