Reinhard Schertler

Reinhard Schertler

Místopředseda dozorčí rady

Developerskou činnost chápeme jako komplexní záležitost projekční činnosti, řízení výstavby, marketingu a obchodní podpory. Tento ucelený proces odlišuje S + B od ostatních developerů, kteří se většinou jednostranně orientují buď na výstavbu nebo na obchodně právní činnost.

Náš tým tvoří stavební technici, architekti a urbanisti, , stejně jako obchodníci a právníci, kteří se všichni s velkým nasazením a zkušenostmi důsledně věnují všem projektům od analýzy lokality až po výstavbu a marketing.

Pouze díky této synergii mohou vzniknout úspěšné projekty. Výsledek nám dává za pravdu.