Günther Schertler

Günther Schertler

Společník

Říká se, že rodáci z Vorarlbergeru jsou v obchodních záležitostech konzervativnější. Ale my si prostě jen potrpíme na jasné a strukturované procesy a rádi se soustředíme na obchodní modely, které dobře umíme a rozumíme jim.

Jako klíčovíakcionáři skupiny S + B se snažíme tento způsob myšlení implementovat i do našich investic, v nichž má skupina S + B podstatný podíl.

Jelikož se my sami se společností i + R Gruppe GmbH silně angažujeme ve stavebnictví na našem domácím trhu v Německu, Rakousku a Švýcarsku , má pro nás realitní rozvoj skupiny S + B zásadní význam. Kromě vídeňského trhu jsou fascinující také aktivity S + B na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy.

Osobně jsem se společností S+B neustále v úzkém kontaktu díky své podpoře při řízení vídeňských projektů.