Wolfgang Eder

Wolfgang Eder

Účetnictví, controlling

Neustálý rozvoj středně velké developerské společnosti v dynamickém prostředí je velkou výzvou, zejména kvůli vysokému objemu investic, složitému právnímu rámci a poměrně výrazným tržním cyklům. K realizaci přání a požadavků našich klientů přistupujeme s velikým nasazením, společně hledáme kreativní řešení a společné realitní projekty realizujeme s vytrvalostí a houževnatostí. Ve společném zájmu se snažíme využít dobrých příležitostí na trhu a omezit rizika při vývoji, projektování, výstavbě a pronájmu pro všechny zúčastněné. Velmi nám záleží na rovnovázemezi pracovním a soukromým životem, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců jsou pro nás velmi důležité. Obzvláště důležité je pro nás kvalifikace a další vzdělávání našich zaměstnanců , které podporujeme školeními a možností práce na částečný úvazek.

Prostřednictvím cíleného reportingu prováděného během jednotlivých fází našich projektů se snažíme průběžně informovat všechny interní účastníky projektu a naše partnery o stavu a plánovaných krocích. Ústředním nástrojem našeho externího reportingu pro investory je kromě finančního plánování projektu i konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS, která je od 31. prosince 2019 vzhledem k nárůstu velikosti společnosti rovněž auditována, a našim projektovým a finančním partnerům tak umožňuje přehled o finanční situaci a vývoji koncernu S + B. Důvěra našich zákazníků a partnerů je naším největšímvlastnictvím, , s kterým chceme nakládat odpovědně a udržitelně.