Edmund Völker

Edmund Völker

Financování, controlling

Realitní obor je jedním z kapitálově nejnáročnějších odvětví, a proto je podchycen v cyklu investování a financování. V ekonomicky obtížných dobách musí být vztah s našimi dlouhodobými finančními partnery nadále utvářen vysokou mírou důvěry. Ve všech našich ekonomických činnostech proto dbáme na to, aby bonita naší společnosti byla vždy udržována na vysoké úrovni, a to jak z hlediska klíčových údajů naší společnosti, tak z hlediska řízení osobních vztahů s našimi bankovními partnery. Kromě toho jsou zvažovány a implementovány inovativní strategie financování, specifické pro daný projekt.

 

Dalším faktorem úspěchu společnosti je již po desetiletí naše mezinárodní přítomnost v regionu střední a východní Evropy a především starý známý způsob myšlení: „think global, act local“. Místní zaměstnanci v Polsku, Rumunsku a České republice zajišťují optimální zastoupení na trhu. Odborníci z vídeňské mateřské společnosti určují a předávají naši filozofii a standardy S + B a podporují naše zaměstnance ve střední a východní Evropě častou přítomností na místě.